آموزش - رژیم خاص - تثبیت وزن

در آخر لاغری تان حتما باید در چهار مرحله تثبیت شوید تا دوباره چاق نشوید. هر مرحله شامل آموزش روشهایی میباشد که بتوانید وزنتان را برای همیشه حفظ نمائید.