درست خوردن یا EatingWell شعار ما است و آن را به شما برای همیشه یاد میدهیم. بعد از اتمام دوره تغییر وزنتان شما نیازی به گرقتن رژیم تا آخر عمرتان ندارید ولی درست میخورید. بعد از مدتی درست خوردن ملکه ذهنتان میشود. درست مثل نفس کشیدن! آیا برای نفس کشیدن تلاش میکنید؟ خیر  بعد از پایان دوره تان درست خوردن ملکه ذهنتان میشود و شما یک انسان جدید میشود. بیشتر به فکر لباسهای زیبا هستید تا مشکلات ناشی از عدم تناسب اندام. چون شما لیاقت آن را دارید.

جامعترین سایت دریافت رژیم یعنی درست خوردن.

نوشته شده توسط  :  مشاورین Rejim.ir در سه شنبه 7 مهر 1394 ساعت 10:35:203591 مشاهده