در این قسمت رژیمهایی ارایه میگردد که سالاد نقش مهمی در آنها دارد. این گروه به کسانی که به سالاد علاقه دارند و یا زود میخواهند لاغر شوند توصیه میگردد. در این رژیم خبری از سس مایونز نیست و باید از لیموترش و روغن زیتون استفاده نمایید. سالاد ها ، سالاد معمولی نیستند بلکه سوپر سالاد هستند که ابداعی گروه Rejim.ir میباشد.


هزینه این رژیم ۱۰۰,۰۰۰ تومان میباشد