در آخر لاغری تان حتما باید در چهار مرحله تثبیت شوید تا دوباره چاق نشوید. هر مرحله شامل آموزش روشهایی میباشد که بتوانید وزنتان را برای همیشه حفظ نمائید.


هزینه این رژیم ۱۰۰,۰۰۰ تومان میباشد