رژیم مرغ شامل غذاهای مختلف و مرغ به مقدار متوسط میباشد. برای کسانی خوب است که میخواهند رژیم پروتئینی بگیرند ولی بیشتر گوشت سفید دوست دارند تا گوشت قرمز. سیر کننده میباشد. قدرت لاغری خوبی دارد. قدرت لاغری آن ۶ از ۱۰ میباشد.


هزینه این رژیم ۱۰۰,۰۰۰ تومان میباشد