رژیم گوشت قرمز شامل غذاهای گوناگون با ارجهیت گوشت قرمز میباشد. برای کسانی که نقرس دارند ممنوع است ولی برای کسانی که کمخونی فقر آهن دارند، خصوصا خانم های کم خون ،گزینه بسیار خوبی است. کسانی که چربی بالایی دارند با احتیاط و با ورزش زیاد این رژیم را بگیرند. حاوی گوشت قرمز و تخم مرغ به مقدار متوسط میباشد. قدرت لاغری خوبی دارد. قدرت لاغری آن ۷ از ۱۰ میباشد.

هشدار: این رژیم برای افراد دارای بیماری نقرس ممنوع و برای کسانی که چربی دارند یا سن بالای دارند با احتیاط استفاده شود.


هزینه این رژیم ۱۰۰,۰۰۰ تومان میباشد