رژیم سالاد ۳۰٪ شامل سوپر سالاد Rejim.ir به مقدار کم میباشد. برای کسانی که علاقه به سالاد دارند شروع خوبی است . هر چفدر میخواهید میخورید و بخوبی هم لاغر میشوید. سوپر سالاد Rejim.ir شامل ده ماده غذایی مختلف میباشد. اگر اولین بار است که از قسمت سالادها میخواهید رژیم بگیرید سالاد ۳۰٪ شروع خوبی است. قدرت لاغری خوبی دارد. قدرت لاغری آن ۸ از ۱۰ میباشد

هشدار: فقط در صورتی که معده سالمی دارید میتوانید از این رژیم استفاده کنید.


هزینه این رژیم ۱۰۰,۰۰۰ تومان میباشد