رژیم سالاد ۷۰٪ شامل سوپر سالاد Rejim.ir به مقدار زیاد میباشد. برای کسانی خوب است که میخواهند علاوه بر لاغری گرسنه هم نباشند. هر چفدر میخواهید میخورید ولی بخوبی لاغر میشوید. سوپر سالاد Rejim.ir شامل ده ماده غذایی مختلف میباشد. پر قدرت ترین رژیم میباشد. قدرت لاغری آن ۱۰ از ۱۰ میباشد.

هشدار: فقط در صورتی که معده سالمی دارید میتوانید از این رژیم استفاده کنید.


هزینه این رژیم ۱۰۰,۰۰۰ تومان میباشد