رژیم سوپ مرغ شامل انواع غذاهای مختلف و تقریباْ متنوع و همچنین همانطور که از اسمش پیداست بیشتر شامل سوپ مرغ میباشد. در سوپ مرغ رشته برنج یا جو وجود ندارد. فقط حاوی یک وعده برنج در هفته میباشد. ولی چند وعده نان دارد. از قدرت لاغری خوبی برخوردار است و از رژیم سوپ قارچ یا سوپ سبزیجات پرقدرت تر میباشد. قدرت لاغری آن ۶ از ۱۰ میباشد.


هزینه این رژیم ۱۰۰,۰۰۰ تومان میباشد