آموزش - رژیم خاص - رژیم سوپ و مایعات - سوپ سیزیجات

رژیم سوپ سبزیجات شامل انواع غذاهای مختلف و تقریباْ متنوع و همچنین همانطور که از اسمش پیداست بیشتر شامل سوپ سبزیجات مختلف میباشد. در آن خبری از رشته  نمی باشد. برای کسانی که به سبزیجات و سوپ علاقه دارند و یا میخواهند رژیم متفاوتی را انتخاب کنند خوب است.حاوی چندین وعده برنج در هفته میباشد. از لحاظ قدرت متوسط میباشد. قدرت لاغری آن ۵ از ۱۰ میباشد.

 

هزینه این رژیم ۴۰,۰۰۰ تومان میباشد