رژیم سوپ قارچ شامل انواع غذاهای مختلف و تقریباْ متنوع و همچنین همانطور که از اسمش پیداست بیشتر شامل سوپ قارچ میباشد.اگر به قارچ و سوپ علاقه دارید تجربه متفاوت و خوبی است .حاوی چندین وعده برنج در هفته میباشد. از لحاظ قدرت متوسط میباشد. قدرت لاغری آن ۵ از ۱۰ میباشد.


هزینه این رژیم ۱۰۰,۰۰۰ تومان میباشد