آموزش - رژیم خاص - رژیم سوپ و مایعات - سوپ قارچ

رژیم سوپ قارچ شامل انواع غذاهای مختلف و تقریباْ متنوع و همچنین همانطور که از اسمش پیداست بیشتر شامل سوپ قارچ میباشد.اگر به قارچ و سوپ علاقه دارید تجربه متفاوت و خوبی است .حاوی چندین وعده برنج در هفته میباشد. از لحاظ قدرت متوسط میباشد. قدرت لاغری آن ۵ از ۱۰ میباشد.

هزینه این رژیم ۴۰,۰۰۰ تومان میباشد