آموزش - رژیم خاص - رژیم پر میوه - رژیم پرتقال

رژیم پرتقال شامل انواع غذاهای مختلف و تقریباْ متنوع و همچنین پرتقال میباشد. برای کسانی که به مرکبات علاقه دارند و یا میخواهند ویتامین سی بیشتری دریافت کنند خوب است. رژیم پرقدرتی میباشد. فقط حاوی یکی دو وعده برنج در هفته میباشد. حاوی پروتئین خوبی است. مانند رژیم گلابی قدرت لاغری آن ۷ از ۱۰ میباشد.

هزینه این رژیم ۴۰,۰۰۰ تومان میباشد