در این قسمت رژیمهای معمولی که حاوی غذاهای روزمره هستند وجود دارد. تنوع بسیار زیادی دارند و شامل بیش از ۱۰۰۰ رژیم غذایی میباشد. بیماران گرامی که برای اولین بار از سایت رژیم میگیرند حتماْ باید ابتدا یک بار از رژیمهای معمولی استفاده نماییند و برای دفعات بعد میتوانند از رژیمهای خاص استفاده نمایند.


هزینه این رژیم ۱۰۰,۰۰۰ تومان میباشد