این رژیم مخصوص دو هفته عید نوروز میباشد. در عید نوروز اکثر چاقها متاسفانه چاق میشوند. میتوانید هم لذت ببرید و هم سلامت باشید. خوردنی که بعد از آن پشیمانی باشد فایده ندارد. حاوی آجیل و خوراکی هایی متناسب با عید میباشد. نسبتا راحت و متنوع میباشد و باعث میشود هم عید خوبی داشته باشید و هم بعد عید خوشحال باشید. رژیم عید نوروز فقط چند روز قبل از عید نوروز فعال و بعد از عید نوروز مجددا غیر فعال میگردد.


هزینه این رژیم ۱۰۰,۰۰۰ تومان میباشد