آموزش - رژیم خاص - رژیم مناسبت ها - رژیم ماه رمضان

این رژیم مخصوص ماه مبارک رمضان میباشد و شامل سحری افطار و میان وعده میباشد. دو هفته باید آنرا بگیرید. در صورتی که روزه میگیرید حتماْ باید رژیم ماه رمضان را اجرا نمایید. در ماه مبارک رمضان لاغرها لاغرتر و چاقها چاقتر میشوند. اواسط ماه رمضان باید دوباره رژیم ماه رمضان جدید بگیرید.

 

هزینه این رژیم ۴۰,۰۰۰ تومان میباشد