در این قسمت شما میتوانید با گرفتن رژیم ماهانه چهار کیلوگرم چاق شوید. هر دو هفته یکبار باید برای دریافت رژیم و توصیه های جدید اقدام نمایید. اطلاعات بیشتر در سوالات متداول


هزینه این رژیم ۱۰۰,۰۰۰ تومان میباشد