با گرفتن اين برنامه شما ميتوانيد با توصیه های غذايي و همچنين توصيه هاي ديگر احتمال داشتن جنين پسر و يا دختر را افزايش دهيد. این برنامه رژیم (شنبه فلان غذا یکشنبه فلان غذا ... ) نیست. بلکه توصیه های غذایی و عملی میباشد.


هزینه این رژیم ۱۰۰,۰۰۰ تومان میباشد