در بارداري شما بايد با داشتن يك نظم غذايي و اصول درست تغذيه اي مراقب افزايش وزن خود باشيد. در صورتي كه باردار هستيد ميتوانيد از اين برنامه سود ببريد و كمك بگيريد.

این برنامه رژیم (شنبه فلان غذا یکشنبه فلان غذا ... ) نیست. بلکه توصیه های غذایی و عملی میباشد.


هزینه این رژیم ۱۰۰,۰۰۰ تومان میباشد