لاغري در دوران شيردهي اصولي دارد و بايد علاوه بر رژيم درست ، مواردي را رعايت نمائيد. شما ميتوانيد از ماه دوم شيردهي(يكماه بعد از زايمان) رژيم كاهش وزن را آغاز نمائيد. با گرفتن اين برنامه و رعايت توصيه هاي آن هم لاغر ميشويد و هم شيرخوار شما از شير مادر تغذيه مينمايد.

این برنامه رژیم (شنبه فلان غذا یکشنبه فلان غذا ... ) نیست. بلکه توصیه های غذایی و عملی میباشد و شما باید آنها را دو هفته رعایت کرده و بعد از دو هفته علاوه بر رعايت كامل اصول گفته شده ، بايد يكي از رژيمهاي راحت را كه زير گروه رژيمهاي معمولي هستند را دريافت نمائيد و هر دو هفته رژيمهاي جديد (راحت) را از سايت خريداري و رعايت نمائيد.


هزینه این رژیم ۱۰۰,۰۰۰ تومان میباشد