این رژیم علاوه بر اینکه بخوبی شما را ماهی ۴ کیلو لاغر مینماید باعث افزایش سیستم ایمنی بدن میشود. حتما خواب کافی و ورزش هم همراه آن داشته باشید. 


هزینه این رژیم ۱۲۰,۰۰۰ تومان میباشد