اگر میخواهید خودتان بصورت آنلاین بعد از پرکردن فرم های مربوطه رژیم را بصورت آنلاین دریافت کنید از این روش استفاده کنید.

شما میتوانید ماهانه ۴.۵ کیلو چاق یا لاغر شوید .

هزینه رژیم آنلاین ۷۰ هزار تومان میباشد.