آموزش - رژیم معمولی - راحت

در این قسمت رژیم معمولی با غذاهای معمول ارایه میگردد. برای کسانی که اولین بار است از سایت رژیم میگیرند توصیه میشود. تنوع وعده ها بسیار زیاد است.انواع غذاهای مختلف و متنوع که باید تهیه نمایید. کالری رژیمها کمی بیشتر از معمول است. قدرت لاغری این رژیم ۴ از ۱۰ میباشد.

هزینه این رژیم ۴۰,۰۰۰ تومان میباشد