در این قسمت رژیم معمولی با غذاهای معمول ارایه میگردد. برای کسانی که اولین بار است از سایت رژیم میگیرند توصیه میشود. تنوع وعده ها بسیار زیاد است.انواع غذاهای مختلف و متنوع که باید تهیه نمایید. کالری رژیمها کمی بیشتر از معمول است. قدرت لاغری این رژیم ۴ از ۱۰ میباشد.


هزینه این رژیم ۱۰۰,۰۰۰ تومان میباشد