رژیم سوپر کتو 

رژیم سوپر کتو جامعترین سایت دریافت رژیم یک رژیم بسیار خاص و قدرتمند میباشد. برای افراد دارای بیماری فشار خون دیابت افراد با چربی بالا و شیرده و باردار ممنوع است. کربوهیدرات در این رژیم کم و پروتئین و چربی زیاد است.

 

 


هزینه این رژیم ۱۲۰,۰۰۰ تومان میباشد