در این قسمت رژیم سخت با کالری پایین تر از متعارف با وعده های غذایی معمول ارایه میگردد. برای کسانی که میخواهند زودتر لاغر شوند توصیه میگردد. تنوع وعده ها بسیاز زیاد است. کالری رژیمها کمی کمتر از معمول است. قدرت لاغری خوبی دارند. قدرت لاغری آن ۶ از ۱۰ میباشد


هزینه این رژیم ۱۰۰,۰۰۰ تومان میباشد