در این قسمت رژیم با قدرت متوسط با کالری متعارف و وعده های غذایی معمول ارایه میگردد. برای کسانی که میخواهند عادی لاغر شوند توصیه میگردد. تنوع وعده ها بسیار زیاد است. برای کسانی که میخواهند برای اولین بار از سایت رژیم بگیرند، گزینه خوبی میباشد. قدرت لاغری متوسطی دارند. قدرت لاغری آن ۵ از ۱۰ میباشد.


هزینه این رژیم ۱۰۰,۰۰۰ تومان میباشد