آموزش - رژیم کاهش وزن

در این قسمت شما میتوانید ماهانه چهار تا پنج کیلوگرم لاغر شوید. هر دو هفته یکبار باید برای دریافت رژیم و توصیه های جدید اقدام نمایید. اطلاعات بیشتر در سوالات متداول

هزینه این رژیم ۴۰,۰۰۰ تومان میباشد