مشاوره تصویری آنلاین

شما برای ما مهم هستید

شما میتوانید قبل از شروع رژیم و کاهش وزن بصورت زنده و تصویری با یکی از پزشکان مراکز زندگی سبز Green life مشاوره شوید و سپس رژیم خود را دریافت کنید

بعد از پر نمودن فرم زیر منتظر تماس از مرکز گرین لایف باشید.

لطفا اطلاعات زیر را به صورت کامل تکمیل کنید:اطلاعات کلی
اطلاعات وزن و جزیئات
آیا بیماری خاصی دارید ؟ در صورتی که بیماری خاصی دارید در این قسمت وارد کنید
آیا سابقه درمان و کاهش وزن داشته اید: در صورتی که سابقه درمان و کاهش وزن داشته اید مقدار ان و مرکز ان را ذکر کنید