چرا من باید لاغر شوم؟

چون چاقی از لحاظ روحی و جسمی بنفع شما نیست. تمام بیماریها چه جسمی و چه روحی با افزایش وزن بیشتر میشوند. هیچ بیماری در دنیا وجود ندارد که با افزایش وزن بیش از حد بهبود یابد. آیا تا کنون به لباس فروشی رفته اید و آیا با این جمله آشنا نیستید: ببخشید سایز شما را نداریم! چرا؟ حتما لذتهای دیگری غیر از خوردن وجود دارد. ما برایتان طی جلساتی که رژیم میگیرید لذت های جایگزین بوجود می آوریم شاید باورتان نشود ولی بعد از چند جلسه از اینکه درست میخورید بیشتر از خوردن صرف لذت میبرید.

نوشته شده توسط  :  مشاورین Rejim.ir در سه شنبه 7 مهر 1394 ساعت 10:40:074280 مشاهده